22 x 19 x 29cm

Paarden zijn kudde dieren.In de kudde wordt er gespeeld om de rangorde te bepalen.Ze beginnen naar elkaars hoofd te bijten en aan snorharen te trekken. De bedoeling is dat de ander een stap naar achteren zet. De eerste die een stap terugzet heeft verloren. Het paard dat het laagst in rang is zal meer imponeergedrag tonen bijvoorbeeld door te steigeren.